سبد خرید

قیچی میوه چین

قیچی میوه چین جهت سهولت در چیدن میوه های بالای درختان و میوه های حساس به قطع ساقه می باشد که انواع انها در این سایت موجود است .