سبد خرید

تايمر الكترونيکی آب

تایمر آییاری بهکو جهت تنظیم باز و بسته کردن آب بصورت خودکار استفاده می شود و می توانید در زمانها دلخواه بسته به نیاز از آن استفاده کنید.